Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Introduktion

Puheklinikka d.v.s. Talkliniken är en serviceproducent inom den privata sektorn, som erbjuder talterapitjänster för vuxna i Åbotrakten. Vi är specialiserade på vuxenneurologisk rehabilitering av kommunikationsstörningar och sväljningssvårigheter. Våra talterapeuter erbjuder både individuell- och gruppterapi, samt skolnings- och konsulteringstjänster. Vi samarbetar med olika parter. Våra närmaste samarbetsparter är neuropsykologer, fysio- och ergoterapeuter, neurologer samt olika läroanstalter.

Puheklinikka befinner sig i Sjöhuset, på Hantverkaregatan i Åbo centrum. ( Tavoitat meidät puhelinvaihteestamme 040 772 1839 tai sähköpostitse info(at)puheklinikka.net. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-välilehdeltä.)