Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Aivoverenkierto-häiriöt

Aivoverenkiertohäiriöt (AVH)

Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan aivojen hermoverkon paikallista vauriota jonka taustalla on aivoinfarkti, aivojen sisäinen verenvuoro (ICH) tai aivokalvonalainen vuoto (SAV). Aivoverenkiertohäiriöstä on käytetty myös termiä aivohalvaus. 

Afasia on tyypillisesti seurausta aivokudoksen vaurioitumisesta aivojen vasemmassa hemisfäärissä, mutta kommunikoinnin ongelmien taustalla voi olla myös aivojen syvien osien vauriot. Aivoverenkiertohäiriön seurauksena saattaa esiintyä myös puhemotorisia vaikeuksia (dysartria) tai nielemisvaikeutta.