Etusivu Terapia Koulutus Asiakasryhmat Yritys Linkit Yhteystiedot In English Tuotteet
Äänihäiriöt

Äänihäiriöt Aivoverenkiertohäiriöt Nielemishäiriöt Etenevät neurologiset sairaudet

Ääni on hermojärjestelmän valvoma hengityselimistön, kurkunpään ja artikulaatioelimistön yhteistoiminnan tulos, johon vaikuttavat paine, värähtely ja resonanssi. Ääni on välttämätön osa puheen avulla tapahtuvaa vuorovaikutusta, myös äänensävyillä ja painoilla on kommunikoinnissamme merkittävä rooli.

Ääni on tärkeä osa ihmisen persoonaa ja olemusta, mutta sen olemassaolo ja käyttö on usein tiedostamatonta ja automaattista. Usein kiinnitämme huomiota omaan ääneemme vasta kun se muuttuu laadullisesti tai äänenkäytössä ilmenee ongelmia. Äänessä ja äänenkäytössä saattaa ilmetä ongelmia mm. monista sairauksista ja rakenteellista vaurioista johtuen. Myös väärät äänenkäyttötottumukset tai muuttuneet äänenkäyttövaatimukset saattavat olla äänihäiriöiden taustalla.

Työperäiset äänihäiriöt

Suuri osa työväestöstä toimii ammateissa, joissa äänen toimivuus on työkyvyn ehto. Useissa ammateissa työn luonne ja työskentelyolosuhteet asettavat äänen toimivuudelle huomattavia laadullisia ja määrällisiä vaatimuksia. Tyypillisiä ääntään työssään runsaasti käyttäviä ammattiryhmiä ovat palveluammateissa työskentelevät henkilöt sekä opettajat, lastentarhanopettajat, puhelunvälittäjät, toimittajat, näyttelijät.. Usein työympäristö itsessään asettaa äänenkäytölle huomattavia vaatimuksia.

Rasituksen aiheuttamasta äänihäiriöstä puhutaan silloin kun työssään paljon ääntään käyttävän henkilön äänessä ilmenee muutoksia, kuten äänen heikkenemistä (ääni ei kestä), käheytymistä tai vuotoisuutta. Tyypillisesti ääni väsyy työpäivän ja työviikon aikana, myös kurkunpään kutinaa ja palan tunnetta kurkussa esiintyy usein.

Äänihäiriö voi johtua monesta seikasta. Taustalla voi olla väärät äänenkäyttötottumukset tai rakenteellisia muutoksia kuten äänihuulikyhmyt tai granulooma. Äänihäiriön syy- ja syntytekijät on hyvä selvittää perusteellisesti. Foniatri on puhe- ja äänihäiriöihin erikoistunut lääkäri, jonka vastaanotolla voidaan tutkia äänen ongelmiin mahdollisesti liittyvät rakenteelliset seikat ja muutokset. Äänihäiriön syyn selvittämisen jälkeen äänihäiriöitä voidaan kuntoututtaa puheterapeutin ohjaamassa ääniterapiassa.

Puheklinikalla toteutetaan sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ääniterapiaa. Tarjoamme myös koulutusta ääneen ja sen huoltoon liittyvissä asioissa.

Neurologisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvät ääniongelmat

Tiettyjen neurologisten sairauksien oirekuvaan saattaa liittyä äänenkäyttöön ja -laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ongelmat ilmenevät usein hengityslihaksiston hallinnan heikentymisenä, hengityksen ja fonaation koordinoinnin ongelmina sekä äänenvoimakkuuden säätelyn ongelmina, kuten esimerkiksi Parkinsonin taudissa. Myös aivorunkotason vauriot saattavat vaikuttaa äänenlaatuun, äänen hallintaan ja säätelyyn, sekä äänentuoton koordinointiin.