Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Etenevät neurologiset sairaudet

Etenevät neurologiset sairaudet

Eteneviä neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi Parkinsonin tauti, multippeliskleroosi eli MS-tauti sekä harvinaiset neurologiset sairaudet.

Näihin sairauksiin saattaa liittyä sekä kommunikoinnin, nielemistoimintojen että äänenkäytön ongelmatiikkaa. Sairauden edetessä myös vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien (AAC) käyttöönotto voi tulla ajankohtaiseksi.