Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

LUKI-tutkimus

LUKI-tutkimus

write_2.jpg

Puheklinikalla toteutetaan LUKI-tutkimuksia nuorille ja aikuisille. Tutkimuksessa selvitetään onko henkilöllä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeutta sekä määritetään vaikeuden haitta-aste. Tutkimuksen sisältyy myös ohjaus tukikeinoista sekä saatavilla olevista resursseista.

Lukemisen ja kirjoittamisen haasteiden taustalla voi olla lukemisen ja kirjoittamisen eritysvaikeus (käytettyjä termejä ovat myös lukivaikeus, lukihäiriö, dysleksia). Tämä erityisvaikeus saattaa aiheuttaa lukemisen vaikeutta, hitautta ja lukemalla oppimisen työläyttä sekä haasteita kirjoittamiseen (virhealttius, hitaus). Lisätietoa lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudesta löydät Valtion erityiskirjasto Celian ylläpitämältä sivustolta ja Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeus-sivustolta.

Puheklinikalla lukitutkimukset toteutetaan laillistetun puheterapeutin toimesta, yksilöllisesti tarkoituksenmukaisia testejä hyödyntäen. Luki-tutkimuksessa keskitytään ainoastaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoihin. Tutkimuksesta laaditaan lukitodistus, jossa otetaan kantaa lukivaikeuden ilmenemiseen, sen vaikeustasoon sekä suositeltuihin tukikeinoihin ja apuvälineisiin. Lukitodistusta voi tarvita esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia, pääsykokeita tai muita opintoja varten sekä työelämässä tukitoimien kartoittamiseksi.

LUKI-tutkimukset toteutetaan yhdellä vastaanottokäynnillä johon on hyvä varata aikaa noin 2,5 tuntia. Tapaamisen jälkeen lukitodistus toimitetaan kotiin postitse viikon kuluessa. Halutessasi voit varata puhelinajan todistuksen läpikäymistä varten tutkimuksen toteuttaneelta puheterapeutilta.

Lukitutkimukseen voi hakeutua kunnan tai kaupungin maksusitoumuksella. Tutkimukseen voi hakeutua myös omakustanteisesti. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!