Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Mitä puheterapia on?

Mitä puheterapia on?

Miten puheterapiaan hakeudutaan?

Tiedosto_000.jpg

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntija, laillistettu puheterapeutti. Aikuisneurologinen puheterapia kohdistuu sairauden tai vamman aiheuttamaan kommunikaatio-ja/tai nielemishäiriöön. 

Puheterapian tavoitteena on edistää yksilön valmiuksia sekä kykyjä vastavuoroiseen, palkitsevaan kommunikointiin. Terapia kohdentuukin lähes poikkeuksetta kommunikaatiotaitojen kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen ja kehittymiseen, ei pelkästään puheeseen. 

Puheterapia on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteiden toteutumisessa usein myös asiakkaan läheisillä ja kommunikaatioympäristöillä on suuri rooli. Terapian tavoitteet laaditaankin aina yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa, ja terapiassa pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaiseen ja asiakaslähtöiseen työskentelytapaan.

Puheterapeutin tutkimukseen hakeudutaan lääkärin suosituksen perusteella. Puheterapia käynnistetään tyypillisesti tutkivan puheterapeutin suosituksesta, hoitavan neurologin lähetteellä ja julkisen terveydenhuollon maksusitoumuksella. Myös terveyskeskuslääkäri tai muu omalääkäri voi ohjata puheterapiaan.

Puheterapiaan tullaan tavallisesti KELAn, kaupungin, kunnan tai mahdollisesti vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Tarjoamme palveluita myös itsemaksaville asiakkaille sekä neuvomme mielellämme puheterapiaan ohjautumisprosessissa. Mikäli koet että tarvitset puheterapiaa, ota asia rohkeasti puheeksi lääkärin kanssa.