Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Tapaturmaiset aivovammat

Tapaturmaiset aivovammat

Aivovamma tarkoittaa tapaturman aiheuttamaa aivokudoksen vauriota. Aivovamma syntyy päähän ja aivoihin kohdistuvan ulkoisen energian vaikutuksesta.

Aivovammoihin saattaa liittyä laaja-alaisia kommunikoinnin tai nielemistoimintojen häiriöitä.