Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Tutkimus ja konsultointi

Puheterapeuttinen tutkimus

IMG_0344.jpg

Toteutamme puheterapeuttisia tutkimuksia ja arvionteja liittyen kielen- ja kommunikoinnin häiriöihin, puhemotorisiin ongelmiin, puheen sujuvuuteen ja kasvojen alueen sensomotoriikkaan. Tutkimuskäynneillä kartoitetaan kuntoutujan kokonaistilanne sekä toteutetaan puheterapeuttinen tutkimus standardoituja, yleisesti tunnettuja testejä ja menetelmiä hyödyntäen. Tutkimuskokonaisuus koostuu 1-5 käynnistä ja se  voi toteutua joko vastaanotolla tai laitoksessa. Tutkimuksesta laadittavaan yhteenvetoon sisältyy suositukset jatkotoimenpiteistä. Tutkimukseen voidaan tarvittaessa sisällyttää arvio tulkkipalvelun tarpeesta sekä ottaa kantaa muihin tarvittaviin tukitoimiin. Tutkimukseen voi sisältyä kannanotto työ- ja/tai opiskelukyvystä.

Puheterapeuttiseen tutkimukseen voi hakeutua joko julkisen terveydenhuollon lähetteellä ja maksusitoumuksella tai itsemaksaen ja se voidaan toteuttaa suomen- tai ruotsinkielellä. 


Nielemistutkimus

IMG_5789.jpg

Puheterapeutin toteuttama kliininen nielemistutkimus toteutetaan yleisesti tunnettuja testejä ja menetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksessa testataan kuntoutujan nielemis- ja syömisvalmiudet, kasvojen alueen sensomotoriikka, arvoidaan onko ravinnonsaanti suun kautta turvallista sekä ohjataan keinoja turvalliseen syömiseen ja hyvään suuhygieniaan. Tutkimuskokonaisuus koostuu 1-2 käynnistä ja se voi toteutua joko laitoksessa (esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla) tai vastaanotolla. Tutkimus voidaan tarvittaessa toteuttaa yhteistyössä hoitavan puheterapeutin kanssa. Tutkimuksesta laadittavaan yhteenvetoon sisältyy suositukset jatkotoimenpiteistä. 

Nielemistutkimukseen voi hakeutua joko julkisen terveydenhuollon lähetteellä ja maksusitoumuksella tai itsemaksaen ja se voidaan toteuttaa suomen- tai ruotsinkielellä.


Konsultointi

Toteutamme konsultaatioita yhteistyökumppaneille kielen- ja kommunikoinnin häiriöihin, puhemotorisiin ongelmiin, puheen sujuvuuteen, kasvojen alueen sensomotoriikkaan tai nielemisvaikeuksiin liittyen.

Konsultointi voi kohdentua yksittäisen kuntoutujan tilanteeseen (oirekuva, terapian tavoitteet, terapian sisältö) tai moniammatillisen tiimin toimintaan (puheterapian oikea-aikaisuus, yhteiset tavoitteet, puheterapian tavoitteiden integrointi muihin terapioihin). Toteutamme konsultaatioita myös puheterapiapalveluiden järjestämiseen liittyvissä asioissa.