Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Käsityöläiskatu 4a
Turku, , 20100

040 772 1839

Puheklinikka  puheterapiaa asiantuntemuksella

Kehitykselliset puhe- ja kielihäiröt

Kehitykselliset häiriöt

Puheklinikalla toteutetaan puheterapiaa myös henkilöille, joilla on kehityksellisiä kommunikoinnin, kielen tai puheen häiriöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, autismikirjon häiriöt ja puheen sujuvuuden häiriöt. Nämä palvelut kohdentuvat pääasiassa nuoriin ja nuoriin aikuisiin, kouluikäisten ja alle kouluikäisten lasten puheterapiasta sovitaan aina erikseen